ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 5220
Ημερομ. Κατάθεσης 31.01.19

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υγείας

Θέμα: Σημαντικές ελλείψεις σε Φυσικοθεραπευτές στα Νοσοκομεία της Αττικής

Κε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών στο ΕΣΥ! Στα έγγραφα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με ΑΠ 43/2019 και 409/21.9.2018 περιγράφονται αναλυτικά αυτές οι ελλείψεις, ειδικά για το μοναδικό Δημόσιο Ειδικό Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης αλλά και για αλλά νοσοκομεία όπως είναι το ΚΑΤ, η Σωτηρία, το Κοργιαλένειο – Μπενάκειο και ο Άγιος Σάββας.

Επιγραμματικά σας αναφέρουν «πως στο Νοσοκομείο Σωτηρία που ο ρόλος της Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας είναι αδιαμφισβήτητος έχουν αντί για 25 μόνο 9 φυσικοθεραπευτές.

Επίσης στο ΚΑΤ, το νοσοκομείο που διαθέτει εργαστήριο για εξωτερικούς ασθενείς και που δέχεται τα περισσότερα ορθοπεδικά και νευροχειρουργικά περιστατικά, έχουν 18 κενές οργανικές θέσεις , που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40%.

Τέλος στο μοναδικό Δημόσιο Ειδικό Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης υπάρχουν 13 κενές θέσεις Φυσικοθεραπευτών ποσοστό που αντιστοιχεί στο 50% των οργανικών θέσεων.»

Αυτές τις ελλείψεις τις έχουμε διαπιστώσει από τις επισκέψεις μας στα εν λόγω Νοσοκομεία, αλλά και σε πλειάδα άλλων Νοσοκομείων της χώρας και επιβεβαιώνουμε τις καταγγελίες.

Ερωτάστε:

  • Είναι σε γνώση σας το πρόβλημα με τις ελλείψεις Φυσικοθεραπευτών;
  • Πώς σκέφτεστε να καλύψετε τα κενά στις θέσεις των Φυσικοθεραπευτών και ποιο είναι το σχεδιάγραμμα των σχετικών ενεργειών;
  • Γιατί είναι τόσες λίγες οι προκηρυσσόμενες θέσεις Φυσικοθεραπευτών στην προκήρυξη 11 Κ;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ