ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 533
Ημερομ. Κατάθεσης 01.08.18


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Υπουργό Οικονομικών

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κύριε Υπουργέ,

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία που ιδρύθηκε το 1975 είναι σήμερα η μεγαλύτερη αεροναυπηγική και αμυντική εταιρεία της χώρας και κατατάσσεται μεταξύ των σημαντικότερων Βιομηχανιών Αεροναυπηγικής και Ηλεκτρονικών, παγκοσμίως.

Η εταιρεία έχει σε ισχύ:

  1. Από το Δεκέμβριο του 2004, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης των εργαζομένων της και
  2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ|ΣΗΣ υπέρ του προσωπικού της για παροχή εφάπαξ, κατά την αποχώρηση από τη υπηρεσία του συμβαλλόμενου, λόγω συνταξιοδότησης ή πρόωρης αποχώρησης.

Στις 20 Φεβρουαρίου του 2018, η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης της ΕΑΒ ενημέρωσε το προσωπικό της, για αναδρομική αναθεώρηση των όρων του ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ με την INTERAMERICAN.

Η αναθεώρηση αφορούσε σε: υπέρογκη αύξηση των ασφαλίστρων (32%) αναδρομικά από 1.10.2017, αύξηση του Φόρου ασφαλίστρων από 10% σε 15% αναδρομικά από 16.7.2015, περικοπές καλύψεων αναδρομικά από 1.11.2017 κλπ.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάστε:

1.Ποιος και με ποιο δικαίωμα αποφασίζει για λογαριασμό των εργαζομένων, χωρίς να έχουν συμφωνήσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, για αναδρομικές αυξήσεις ασφαλίστρων κλπ που βαρύνουν αυτούς; Κανένας εργαζόμενος δεν ρωτήθηκε αν συμφωνεί ή όχι και μάλιστα αναδρομικά.

2.Ποιος ευθύνεται για τις παρατυπίες που έγιναν ; Υπάρχει σχετική πρόσθετη πράξη του ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ όπως απαιτείται, για τους όρους που αναθεωρήθηκαν;

3.Ποιος ευθύνεται για την παρακράτηση των αναλογουσών εισφορών για τα δύο ανωτέρω συμβόλαια, από τις αποδοχές των εργαζομένων και την μη απόδοση τους στην INTERAMERICAN και στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα περίπου (1) έτους; Το συνολικό ποσό αυτών των µη αποδοθέντων ποσών ανέρχεται περίπου στα 2.100.000 ευρώ.

Αυτά τα χρήματα υπάρχουν;

4.Συνέπεια της ανωτέρω παράνομης ενέργειας , όσον αφορά στη δεύτερη σύμβαση (για το εφάπαξ) είναι το γεγονός ότι όταν αποχωρούν οι εργαζόμενοι από την εταιρεία για να συνταξιοδοτηθούν, η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δεν τους καταβάλλει για ένα χρόνο περίπου το εφάπαξ που δικαιούνται για το λόγο ότι η εταιρεία δεν έχει αποδώσει σε αυτήν ως όφειλε, τόσο τις μηνιαίες εισφορές, οι οποίες παρακρατούνται από τις αποδοχές των εργαζομένων, όσο και τις εισφορές που αναλογούν και οφείλει η εταιρεία.

5.Οι ανωτέρω ενέργειες είναι ενέργειες χρηστής Διοίκησης ;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ