Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατέθεσε στη Βουλή ο Βασίλης Οικονόμου με θέμα την αποκατάσταση δυσμενoύς μεταχείρισης των αποφοίτων ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1991.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Κύριε Υπουργέ,
Έχουν φτάσει εις γνώση μας διαμαρτυρίες για τo θέμα της άδικης βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1991 έναντι των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74 και του Ν.705/77. Συγκεκριμένα, οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές απέκτησαν προβάδισμα στην ιεραρχική εξέλιξη με αναδρομική εφαρμογή και υπάγονται για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στο Ν. 2439/1996.

Με το άρθρο 37 του Ν.4494/2017 οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1990 προήχθησαν αναδρομικά στον βαθμό του Λοχαγού και υπάγονται για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης τους στον Ν.2439/1996, χωρίς να προβλεφθεί ανάλογη ρύθμιση για τους καταταχθέντες του έτους 1991, με αποτέλεσμα την απόκλιση 4-6 ετών στη μεταξύ τους βαθμολογική εξέλιξη.

Τα προαναφερθέντα είχαν αποτέλεσμα για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1991, οι οποίοι για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής τους εξέλιξης ανήκουν στον Ν.3883/2010, με αποτέλεσμα οι ομοιόβαθμοι τους που έλαβαν αναδρομικό προβάδισμα, να αμβλυνθεί βαθμολογικά η ιεραρχική χρονική διαφορά από το ένα στα τέσσερα έτη, σε σχέση με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1990.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάστε:

1. Σε ποιες απαιτούμενες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ομαλή αποκατάσταση της δυσμενούς μεταχείρισης των αποφοίτων ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1991, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ίση μεταχείριση και αίσθημα δικαίου στα συγκεκριμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.