Είναι γεγονός ότι οι νόμοι 4056/2012 και 4711/2020 δεν βοήθησαν όσο αναμένονταν τις επιτακτικές ανάγκες της Ελληνικής κτηνοτροφίας καθώς και την αναγκη υποστήριξης της κτηνοτροφικής επιχειρηματικότητας.

Ενδεικτικο είναι ότι για το χρονικό διάστημα 2012-2021 για τις 125.000 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκδόθηκαν σε όλη την Ελλάδα μόλις 15.136 άδειες στάβλων.

Πιο συγκεκριμένα για το παραπάνω διάστημα στο νομό Αττικης εκδόθηκαν μόλις 376 άδειες ενώ στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής από τους 225 υποβληθέντες φακέλους με βάση το ν.4056/2012 εκδόθηκαν μόνο 29 σε εννέα χρόνια! Με το ν.4711/2020 καταργήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι, χωρίς μάλιστα δικαίωμα ένστασης  ενώπιον του ΥΠΑΑΤ, οι οποίοι είτε θα ξαναυποβάλλουν αιτήσεις με επιπλέον δαπάνες και ταλαιπωρία είτε θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία.

Με βάση τα παραπάνω το 90% περίπου των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Αττική, δε μπορούν να κάνουν χρηματοδοτικά σχέδια βελτίωσης, δε μπορούν να έχουν αγροτικά ευεργετήματα όπως ρεύμα, δε μπορούν να καθετοποιήσουν την παραγωγή τους με οικοτεχνία ενώ υπόκεινται σε εκβιασμούς για τα ζωικά προιόντα διότι βρίσκονται στα όρια της νομιμότητας.

Mε δεδομένη την ευαισθησία σας για την κτηνοτροφία τι προτίθεστε να κάνετε για την απλούστευση αδειοδότησης στάβλων;

Ο ερωτών

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ