Μετά την υπ’αριθμ. 4005/17-03-2022 ερώτηση μας στη Βουλή είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την απάντηση που μας έδωσε ο Υφυπουργός Γεώργιος Αμυράς σύμφωνα με την οποία χορηγείται παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών για 45 ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα η παράταση αφορά τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι αναρτήθηκαν εντός του 2021, για τους οποίους η προθεσμία υποβολής εξέπνευσε 31 Μαΐου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 15η Ιουλίου 2022. Έτσι ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα χιλιάδων συμπολιτών οι οποίοι δεν είχαν προλάβει να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους επί των ανακοινωμένων δασικών χαρτών.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε στη πρώτη γραμμή για σοβαρά θέματα που άπτονται της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.