Είναι τιμή για μένα να μου εμπιστευθεί η κυβέρνηση την εισήγηση στην Βουλή ενός εμβληματικού νομοσχεδίου όπως είναι η Ανακουφιστική Φροντίδα. Ένα όραμα ετών αποκτά σάρκα και οστά και καλύπτεται ένα τεράστιο κενό του εθνικού συστήματος υγείας που αφορά την φροντίδα των χρόνιων πασχόντων ασθενών. Ας θέσουμε όλοι μας ως πυξίδα το σπουδαίο έργο και την πρότυπη δομή της «Γαλιλαίας» που δημιούργησε η εκκλησία μας και ο πεφωτισμένος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής,Νικόλαος για την εξέλιξη του θεσμού που σήμερα ξεκινάμε επίσημα στην πατρίδα μας…