Η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών συγκαταλέγεται στους βασικούς πυλώνες της ελληνικής μεταποίησης καθώς αποτελεί πρωταρχική παραγωγική δραστηριότητα και μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα. Έτσι, συγκαταλέγεται ως ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της εγχώριας οικονομίας, με σημαντικές επενδύσεις, προοπτικές ανάπτυξης, έντονη εξωστρέφεια και ισχυρή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη, ενώ αξιοσημείωτες προσπάθειες γίνονται για την κατάκτηση νέων αγορών σε Αμερική και Ασία.

Τα χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τον ρόλο της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων και ποτών είναι τα υψηλής ποιότητας προϊόντα, το ελληνικό brand name, καθώς και η οργανωμένη προώθηση των ελληνικών τροφίμων στις διεθνείς αγορές. Σε αυτήν την θετική στροφή των τελευταίων ετών, σημαντικό ρόλο έχουν εισφέρει παράγοντες όπως, ο επαγγελματισμός των νεότερων γενιών που ασχολούνται συστηματικά με τον κλάδο τροφίμων και ποτών, είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε στην μεταποίηση ή ακόμα και στις υπηρεσίες αυτού του κλάδου, όπως και η αποτελεσματική επικοινωνία με μεγάλους διανομείς του εξωτερικού, γεγονός που ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια από την Πολιτεία, παρά την πανδημία, και φυσικά, η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των ελληνικών παραγωγών, μέσα από διεθνή δημοσιεύματα, έρευνες και μελέτες.

Σημαντική είναι και η δυναμική αυτού του κλάδου, όχι μόνο μέσω των εξαγωγών, που αποδεικνύονται μονόδρομος για την ισχυρή ανάπτυξη, αλλά και στην ανάδειξη της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού, που ενισχύεται και από την ποιότητα του ανθρωπίνου δυναμικού, το οποίο ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Ο κλάδος των τροφίμων διακρίνεται από υψηλή εξειδίκευση της απασχόλησης, καθώς περιλαμβάνει μια ευρύτατη γκάμα ειδικοτήτων και αντικειμένων. Οι νέες τεχνολογίες, οι καινοτόμες πρακτικές, τα βελτιωμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποτέλεσμα διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης, οδηγούν καθοριστικά τις εξελίξεις σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης στον χώρο των τροφίμων στην χώρα μας. Παράλληλα, η συνεχής επιμόρφωση και επιστημονική κατάρτιση, η εγρήγορση και ο επαγγελματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού σε αυτόν τον κλάδο, αποτελούν παράγοντες ικανούς να καταστεί η Ελλάδα ανταγωνιστική στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού.

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, παρατηρείται και μια εξωστρέφεια που αναδεικνύεται με παρουσία των ελληνικών αγαθών σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας τα προϊόντα της χώρας μας εγγύτερα σε μεγάλους διανομείς, αλλά και στο αγοραστικό κοινό Ευρώπης, Αμερικής και χωρών της Ασίας. Εξαιρετικής σημασίας έργο επιτελεί η Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου Enterprise Greece, που τελεί υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών υπεύθυνο για την εξωστρέφεια,( κ. Κώστα Φραγκογιάννη) που δίνει εφικτές οικονομικά λύσεις σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων ενδιαφερομένων να βρουν εξαγωγικές λύσεις. Επίσης, και στην Ελλάδα διοργανώνονται σημαντικά εκθεσιακά events αυτού του ενδιαφέροντος, όπως η HORECA και η FOOD EXPO, που φιλοξενούν χιλιάδες εκθέτες και δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα πως,  η συμβολή της βιομηχανίας Τροφίμων σε κύρια διαθρωτικά μεγέθη και συγκεκριμένα στον αριθμό των επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών, την αξία παραγωγής, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και τον αριθμό των εργαζομένων,  αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκφάνσεις της ελληνικής οικονομίας. Το στοίχημα την επόμενη τετραετία είναι η συνέχιση της εξωστρέφειας, η απορρόφηση μεγαλύτερων κονδυλίων από τα προγράμματα της Ε.Ε., η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και η δημιουργία θέσεων εργασίας με υψηλές αποδοχές, αφού το ανθρώπινο δυναμικό αυτού του τομέα συνεισφέρει τα μέγιστα στην υπάρχουσα και μελλοντική επιτυχία, και αυτό το τελευταίο στοιχείο αποτελεί ζητούμενο για εμάς, μιας και ο στόχος είναι οι επόμενες γενιές να έχουν περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές και ένα καλύτερο μέλλον.

ΠΗΓΗPolitical