«Νομοσχέδιο καταλύτης για τους οικισμούς και τους δασικούς χάρτες της Ανατολικής Αττικής».

Ομιλία μου στην Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.