Δέσμευση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη για την έγκριση του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Δήμο Μαραθώνος στο αμέσως επόμενο νομοσχέδιο, μετά από πρόταση του Βασίλη Οικονόμου.

Δευτερολογία στην Βουλή στην συζήτηση του ν/σ για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.