Καθημερινές είναι οι καταγγελίες και τα δημοσιεύματα στον τύπο για το μέγιστο κοινωνικό και υγειονομικό πρόβλημα που δημιουργείται από την παραμονή δεκάδων ασυνόδευτων, εγκαταλελειμμένων ή φιλοξενούμενων με εισαγγελική εντολή παιδιών στα νοσοκομεία Παίδων της Αθήνας και όχι μόνο.

Παρά τις πυκνές οχλήσεις μας προς το Υπουργείο Υγείας μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα αποτελέσματα μετά την παρέλευση ευλόγου χρονικού διαστήματος είναι πενιχρά έως ανύπαρκτα.

Η παραπομπή του θέματος από το ένα συναρμόδιο υπουργείο στο επόμενο (από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από εκεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) παρακωλύει την επίλυση του προβλήματος.

Η δήλωση του ΥΔΔΑΔ Κου Καλογήρου (18/1/2019) ότι «έχει εκπονηθεί σχέδιο νόμου για να καλύψει τις ελλείψεις στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ανήλικης εγκληματικότητας, με την δημιουργία κατάλληλων δομών και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών, υπό την μορφή των Μονάδων Μέριμνας Νέων, το οποίο πρόκειται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, παρέπεμψε ουσιαστικά το θέμα στις καλένδες, ενώ η αντίστοιχη απάντηση του ΥΥ Κου Ξανθού (6/2/2019) ότι καταβάλλεται «κάθε δυνατή προσπάθεια» για την «άμεση διευθέτηση των περιστατικών» αποδεικνύεται απλό ευχολόγιο.

Ομοίως, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα η κοινή σύσκεψη που έγινε στις 28/12/2018 στο ΥΔΔΑΔ μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργών και της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κας Ξένης Δημητρίου. Στην σύσκεψη αυτή, (βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου ΥΔΔΑΔ, 28/12/2018), συμφωνήθηκε «να μετακινηθούν άμεσα σε κατάλληλες δομές τα παιδιά που ανήκουν στην κατηγορία του ασυνόδευτου πρόσφυγα» και άμεσα (!) να αρχίσουν διαδικασίες στελέχωσης «ενδιάμεσης» δομής φιλοξενίας στο Καλαμάκι Αττικής.

Όπως εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται, καμία από τις ανωτέρω παρεμβάσεις δεν δικαιολόγησε τον χαρακτήρα της άμεσης και επείγουσας διευθέτησης του προβλήματος: Σύμφωνα με συνεχείς καταγγελίες των εργαζομένων και πρόσφατα – ακόμη και σημερινά – δημοσιεύματα στον Τύπο, διαπιστώνουμε ότι παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή στην πολύ σοβαρή αυτή κατάσταση, η οποία έχει πλέον πάρει εκρηκτικές διαστάσεις.

Να αναφέρουμε ότι μετά από καταγραφή και μελέτη των περιστατικών από την Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου «η Αγία Σοφία» προκύπτει ότι: το 2015 έγιναν 149 παραπομπές με εισαγγελική εντολή, το 2016 έγιναν 125 παραπομπές παιδιών (εκ των οποίων το 49% ήταν πρόσφυγες), το 2017 οι παραπομπές έφτασαν τις 178 (40% πρόσφυγες) και το 2018 ο αριθμός των παραπομπών ήταν 221 (επίσης σημαντικό ποσοστό, 37,5%, αφορούσε παιδιά πρόσφυγες).

Σε ό,τι αφορά την παραμονή τους στο νοσοκομείο, από τη μελέτη του 2012 της Παιδοψυχιατρική Κλινικής είχε καταδειχθεί πως δεν ξεπερνούσε στο παρελθόν τις 2 εβδομάδες, ωστόσο στη νεότερη μελέτη (2017) η μέση διάρκεια φιλοξενίας είναι τουλάχιστον ένας μήνας (από 2 εβδομάδες μέχρι 3½ μήνες), ενώ υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που παραμένουν μέχρι και 6 μήνες.

Εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», καταγγέλλουν ότι κάθε μήνα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, μεταφέρονται περίπου 20 έως 30 παιδιά στο Νοσοκομείο, από τα οποία το 1/3 αυτών παραμένουν και δεν πάνε σε κάποια άλλη δομή, μετατρέποντας έτσι το Παίδων σε αποθήκη ψυχών. Επιπλέον, πολλά από τα παιδιά αυτά, παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά (που περιλαμβάνει υλικές ζημιές, κλοπές έως και σωματική βία), θέτοντας έτσι σε άμεσο κίνδυνο τον εαυτό τους, το προσωπικό καθώς και τους υπόλοιπους νοσηλευόμενους ανήλικους και τους συνοδούς τους.

Προς επίρρωση των ανωτέρω καταγγελιών, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ειδικευομένων της Α΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «η Αγία Σοφία», οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο προέβησαν σε στάση εργασίας στις 11/12/2018, ενώ νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται για τις 18/4/2019.

 

Κατόπιν τούτων

ερωτάστε:

1) Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει αναλάβει το Υπουργείο Υγείας για την επίλυση του προβλήματος, ως αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων Παίδων, την ασφάλεια των εργαζομένων, των νοσηλευομένων, των συνοδών τους αλλά και των ίδιων των ασυνόδευτων ανηλίκων;

2) Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το μείζον θέμα του ιδρυματισμού των παιδιών αυτών που, πέρα από βαθιά ανθρωπιστική μομφή, σας καθιστά υπόλογους έναντι των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για αποασυλοποίηση και αποϊδρυματοποίηση με μεταφορά των αναιτίως νοσηλευομένων, σε προνοιακές δομές ενταγμένες στην κοινότητα;

 

 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ